اطلاعات تماس

آدرس :استان اصفهان - شهرستان خميني شهر - بخش مركزي شهرستان خميني شهر - شهر خميني شهر - چهارراه شریعتی خیابان بوعلی روبروی کتابخانه شهر - کدپستی ۸۴۱۴۸۳۴۳۳۳

شماره پروانه: ۱۱۵/۳۹۵۱/۱/۱۰۲۷۷۰

تلفن : 33676136

پایگاه سلامتی شما